Új cikk a VoxEU-n a nemzetköziesedési módozatokról

A napokban jelent meg Békés Gábor és Muraközy Balázs új cikke a VoxEU.org oldalon. Az összefoglaló a kutatók közelmúltban publikált The ladder of internationalization modes: Evidence from European firms [Az európai vállalatok nemzetközivé válásának lépcsőfokai] című tanulmányának kivonata, ami a Review of World Economics folyóiratban fog megjelenni.

A globalizáció számos lehetőséget biztosít a vállalatoknak, hogy a külföldi vásárlóikat kiszolgálhassák és ez a cikk egy olyan keretrendszert mutat be, miszerint a nemzetköziesedési módok egy létraként képzelhetőek el, ahol a magasabb lépcsőfokok magasabb szintű termelékenységet és innovációt jelentenek. Ennek a létrának három fő foka van: közvetett exportálás,  közvetlen export és kiszervezés, illetve a nem termelőtevékenységet folytató FDI. Ezek a módozatok jelentős rugalmasságot biztosíthatnak a vállalatvezetőknek a különböző szabályozási sokkokhoz való alkalmazkodás során.