Tanulmány a magyar exportáló és importáló vállalatok haszonkulcsáról

Megjelent Hornok Cecília és Muraközy Balázs legújabb publikációja Markups of Exporters and Importers: Evidence from Hungary [Az exportáló és importáló vállalatok termelékenysége és haszonkulcsa Magyarországon] címmel a Scandinavian Journal of Economics folyóiratban.

A tanulmány a vállalati szintű haszonkulcsok és a kereskedelmi státusz kapcsolatát vizsgálja részletes kereskedelmi adatbázissal összekapcsolt magyar mérlegadatokon 1995 és 2003 között. A szerzők azt találják, hogy a import erős pozitív korrelációt mutat a haszonkulccsal mind a vállalatok között, mind azokon belül. Úgy vélik, hogy ez a korreláció három csatornán keresztül magyarázható: önszelekció; magasabb fizikai termelékenység, amely az inputok szélesebb köréhez való hozzáférésből fakad; illetve magas színvonalú importált félkész termékekre alapuló minőségfejlesztés.
Tanulmányukban Hornok és Muraközy olyan eredményeket prezentálnak, amelyek arra utalnak, hogy az utóbbi csatorna is lényeges: megmutatják, hogy az importálók haszonkulcsa magasabb, ha az inputok fejlett országokból származnak, valamint az import a magasabb minőségű (árhatással kiigazított bevétel alapú) exporttal korrelál. Nem találnak viszont robosztus bizonyítékot az exportálók magasabb haszonkulcsára, ha kontrollálnak az importra. A szerzők érvelése szerint az exportprémium hiányát az magyarázhatja, hogy az exportpiacokon erősebb a verseny, mint a hazaiakon.