Döntéseinkben segít a Nobel-díjjal jutalmazott elmélet

Hogyan tudnának a taxisofőrök kevesebb munkával többet keresni? Egyebek mellett erre a kérdésre is választ adhat a viselkedési közgazdaságtan, amelynek legismertebb kutatója a közgazdasági Nobel-emlékdíjat hétfőn elnyert Richard H. Thaler. Az általa művelt tudományterület fejlődését a Magyar Tudományos Akadémia honlapján megjelent cikkben Muraközy Balázs, a VSVK kutatócsoport vezetője, tekintette át a Nobel-díj bizottság által összeállított anyagok alapján.

 

 

 

Bisztray Márta a közgazdasági Nobel-díjasok és fiatal kutatók találkozóján Lindauban

Idén augusztusban 6. alkalommal került megrendezésre Lindauban a közgazdasági Nobel-díjasok és a fiatal kutatók egyhetes találkozója. Bisztray Márta az MTA KRTK ajánlásával, fiatal közgazdászok globális versenyében nyerte el a részvételi lehetőséget. Különleges élményt jelentett a 16 Nobel-díjas előadásainak, aktuális közgazdasági kihívásokkal foglalkozó panelbeszélgetéseinek meghallgatása, de lehetőség volt a velük való személyes beszélgetésre is, illetve a többi fiatal közgazdásszal történő eszmecserére. A lindaui találkozó célja, hogy kapcsolatot teremtsen a világ minden tájáról érkező fiatal közgazdászok között, valamint ösztönözze a Nobel-díjasok és a fiatal generáció közötti párbeszédet.

Az előadásokról és panel beszélgetésekről készült videók itt tekinthetők meg.

A VSVK kutatói is a nyertesek között az NKFIH témapályázatán

Kutatócsoportunk tagjainak projektje is támogatást nyert a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) idei pályázatán. A résztvevő kutatók (Muraközy Balázs, Lindner Attila, Molnár György és Reizer Balázs) nyertes pályázatának címe “Alacsony képzettségűek foglalkoztatása Magyarországon”, amelyben a következő témákkal foglalkoznak: (1) a kereskedelmi sokkok hatása az alacsony képzettségű dolgozók foglalkoztatottságára és a kereseti kilátásaira Magyarországon; (2) a kapcsolat innováció, foglalkoztattság és bérek között; (3) a minimálbér hatása a versenyképességre és a vállalati exportra; (4) a minimálbér hatása a cégtulajdonosokra és fogyasztókra; illetve (5) kiszorító hatással van-e a közmunka a foglalkoztatottságra és vállalkozásokra a versenyszférában.

OECD innovációs elemzés: Kazahsztán 2017 OECD innovációs elemzés: Kazahsztán 2017

OECD innovációs elemzés: Kazahsztán 2017

Júliusban jelent meg az OECD legújabb országelemzése Kazahsztánról, amelynek elkészültében Muraközy Balázs az OECD tanácsadójaként vett részt. Az OECD Reviews of Innovation Policy sorozatának Kazahsztánról szóló kötete komplex módon vizsgálja az ország innovációs rendszerét és ez alapján fogalmaz meg szakpolitikai ajánlásokat. Balázs elsősorban a tágabb gazdasági környezetről, az üzleti innovációról és az ahhoz kapcsolódó szakpolitikákról szóló fejezetekhez járult hozzá.

Békés Gábor Bolyai-plakett kitüntetésben részesült Békés Gábor Bolyai-plakett kitüntetésben részesült

Békés Gábor Bolyai-plakett kitüntetésben részesült

Békés Gábort, az MTA KRTK KTI tudományos főmunkatársát és kutatócsoportunk tagját is az MTA Bolyai-plakett kitüntetésben részesítette. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kuratóriuma a záró kutatási jelentésükre kiemelkedő minősítést kapó ösztöndíjasoknak emléklapot adományoz, közülük a legjobbakat pedig MTA Bolyai-plakett kitüntetésben is részesíti. Gratulálunk!

Tanulmány az exportőrök és a keresleti bizonytalanság kapcsolatáról

Június 17-én jelent meg online a Review of World Economics folyóiratban Békés Gábor és Muraközy Balázs további két szerzőtársukkal közösen írt tanulmánya. Az exportőrök szállítási gyakorisága és keresleti bizonytalanság című tanulmányukban a szerzők azt vizsgálják, hogy az exportáló vállalatok hogyan alkalmazkodnak a keresleti volatilitásból származó bizonytalanságokhoz.
Békés és szerzőtársai havi francia mikroszintű exportadatok alapján az exportot különböző extenzív és intenzív határokra bonjuk felés négy empirikus mintázatot azonosítanak: (1) a vállalatok kevesebbet exportálnak azokra a piacokra, ahol a keresleti volatilitás magasabb; (2) ez a hatás főként a gyakorisági (extenzív) határral magyarázható; (3) a volatilitás két csatornán keresztül hat a gyakorisági határra: közvetetten a kisebb szállítási volumennel, míg közvetlenül logisztikai újraoptimalizáció által; (4) a keresleti volatilitás hatása nagyobb a távoli piacok esetében. A szerzők úgy vélik, hogy ezek a megfigyelései összhangban állnak az egyszerű sztochasztikus készletgazdálkodási megközelítésekkel.

Muraközy Balázs előadása az OECD konferenciáján Muraközy Balázs előadása az OECD konferenciáján

Muraközy Balázs előadása az OECD konferenciáján

Június 26-27-én rendezték meg Budapesten a “2017 Conference of the Global Forum on Productivity” nevű eseményt. A z OECD által szervezett konferencián 36 ország több mint 180 képviselője vett részt, köztük miniszterek, szakpolitikusok, szakértők és kutatók. A konferencia számos témakört érintett, ahol mindegyik diskurzus a “nyitottság, globális értékláncok és termelékenységet ösztönző javaslatok” témája köré épült. Muraközy Balázs előadóként, a multanacionális vállalatokban rejlő lehetőségekkel, illetve bennük rejlő tudás tovagyűrűző hatásaival foglalkozó szekcióban vett részt a rendezvényen. Balázs előadását a regionális beszállító-vevő kapcsolatokról tartotta, ami a VSVK kutatócsoport egyik legújabb – magyarországi, romániai és szlovákiai vállalati kérdőíves adatokat elemző – kutatásán alapul.

A prezentáció (angol nyelvű) diasora elérhető itt.

Először rendezték meg a Fiatal Kutatók Fórumát az MTA-n Először rendezték meg a Fiatal Kutatók Fórumát az MTA-n

Először rendezték meg a Fiatal Kutatók Fórumát az MTA-n

Első alkalommal rendezték meg a Fiatal Kutatók Fórumát a Magyar Tudományos Akadémián május 11-én. Az Akadémia elnöke által kezdeményezett fórumon az előadások és kerekasztalbeszélgetések témája annak körüljárása volt, hogyan lehetséges a fiatalabb generációk minél hatékonyabb érdekérvényesítése és bevonása a tudományos közéletbe. Ezen a kerekasztal-beszélgetésen vett részt Muraközy Balázs is. Balázs és a beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy először a legfontosabb problémák és célok meghatározására lenne szükség, ezt követően érdemes az érdekérvényesítés kereteit kialakítani. A tanácskozás végére kiderült, hogy van igény a folytatásra, amelynek kereteit rövidesen kidolgozzák a résztvevők.

Békés Gábor a magyar vállalatok versenyképességéről

Április 27-én tartott konferenciát a Portfolio.hu online gazdasági újság Hitelezés 2017 néven. A rangos konferencián Békés Gábor is részt vett egy kerekasztal-beszélgetésen, ahol beszélgetőpartnerei Madár István (Portfolio.hu) és Samu János (Concorde Értékpapír) voltak. A kerekasztal témája a hitelezés és magyar vállalatok versenyképességének kapcsolata volt. A beszélgetésen Gábor kifejtette, hogy habár jelenleg az uniós források miatt forrásbőség van, ezt a hazai vállalatok nem tudják jól kihasználni. Sőt hozzátette, hogy szerinte hosszútávon ezek a források csökkentik a vállalatok képességét, hogy a piacról éljenek meg, továbbá jelentős korrupciós kockázatot is jelentenek. Gábor véleménye szerint Magyarországon a vállalati sikeresség és a fenntartható növekedés kulcsa a menedzsment oktatása és az inputok hatékonyabb összekapcsolása lenne.