Muraközy Balázs előadása az MTA Számítógépes támogatású társadalomtudomány című konferenciáján

2017. november 14-én Muraközy Balázs, a kutatócsoport vezetője, „Gépi tanulás, predikció és okság a társadalomtudományokban” címmel tartott előadást az MTA Számítógépes támogatású társadalomtudomány elnevezésű egy napos konferenciáján. Az előadások során, a felkért szakértők a nagy adatigényű számítástechnikai módszerek társadalomtudományi felhasználásának különböző vonatkozásait elemezték saját tudományterületük szemszögéből, egyszersmind tudományközi kapcsolódási pontokat keresve. Muraközy Balázs prezentációjában arra kereste a választ, hogy vajon a gépi tanulás és a big data szemlélet fel fogja-e váltani a „hagyományos” közgazdasági, ökonometriai modellezést. Előadásának fő üzenete az volt, hogy az új módszerek nem teszik feleslegessé az ökonometriát, hanem a két szemlélet erősen kiegészíti egymást, az elemzések során szükség van a két szemlélet együttes alkalmazására.