Mennyi adót fizetnek a magyar vállalatok egy munkahely után?

Decemberben jelent meg a Közgazdasági Szemlében Muraközy Balázs és Reizer Balázs A magyar vállalati adózás heterogenitása című tanulmánya. A szerzők vállalati mikroadatok segítségével vizsgálták háromféle vállalati adó – a társasági nyereségadó, a munkáltatói járulék és a helyi iparűzési adó – cégek közötti megoszlását. Tanulmányukban rávilágítanak, hogy az egy dolgozóra és egységnyi hozzáadott értékre jutó fajlagos vállalati adó lényegesen eltér a különböző vállalatok között. Eredményeik rámutatnak, hogy az adóbevételek erősen koncentráltak, valamint a vállalati adófizetés legfontosabb meghatározója a termelékenység, amely pozitívan függ össze az egy főre jutó adóbevétellel és negatívan a hozzáadottérték-alapú adóékkel. A szerzők továbbá egy konkrét esettanulmányt is górcső alá vettek: statikus mikroszimulációval vizsgálták a 2017-es társaságiadó-csökkentésnek az adóbevételre és az adók elosztására gyakorolt hatását. Ennek keretében kiszámították, hogy milyen mértékben jártak jobban az adócsökkentéssel a nagyvállalatok, és hogy milyen mértékben csökkent az adófizetés koncentrációja az adóváltozás hatására.

A tanulmányról megjelent egy, a szerzők által írt összefoglaló újságcikk is a G-7.hu internetes újságban.