Tanulmány a referencia-függő álláskeresésről a Quarterly Journal of Economics hasábjain

Referencia-függő álláskeresés Magyarországon címmel jelent meg, a Quarterly Journal of Economics 2017 novemberi számában Stefano DellaVigna, Lindner Attila, Reizer Balázs és Johannes F. Schmieder által írt tanulmány. A szerzők által épített modell megmutatja, hogy hogyan változnak az álláskeresők preferenciái a referencia pontjuk módosulásával. Az általuk javasolt modell azt bizonyítja, hogy a frissen munkanélkülivé vált egyének kezdetben nagyobb erőfeszítéssel keresnek állást, azonban idővel alkalmazkodnak az alacsonyabb jövedelmi szintjükhöz és ezzel párhuzamosan az álláskeresésbe fektetett erőfeszítéseiket is csökkentik. Továbbá a tanulmány azt is vizsgálja, hogy ugyan kezdetben a munkanélküli segélyek csökkentése újra felpörgeti az álláskeresés intenzitását, azonban egy bizonyos idő után az álláskeresők alkalmazkodnak az új jövedelmszintjükhöz, ami újra visszavesz az erőfeszítéseik mértékéből. A modell bizonyításához egy 2005-ös magyarországi munkanélkülieket érintő reformot használnak.

Az eredményeik a referencia pontok lassú adaptálódását és jelentős türelmetlenséget mutatnak, amely leginkább az egyének jelenbeli elfogultságát (present-bias) tükrözi.