Hogyan lépnek be a vállalatok a nemzetközi piacokra?

Februárban jelent meg a Review of World Economics nemzetközi folyóiratban Békés Gábor és Muraközy Balázs legújabb publikációja, amely az európai vállalatok nemzetköziesedését járja körül.

A The ladder of internationalization modes: evidence from European firms [Az európai vállalatok nemzetközivé válásának lépcsőfokai] című tanulmányukban a szerzők egy olyan különleges, több országra kiterjedő adatbázisból indulnak ki, amely a közvetlen exportálás és FDI mellett explicit információt nyújt számos nemzetköziesedési módról, úgymint a közvetett exportálás, a kiszervezett termelés, illetve a nem termelőtevékenységet folytató FDI. Békés és Muraközy cikkükben egy olyan elméleti keretrendszert mutat be, amelyben az egyre nagyobb és nagyobb beruházást kívánó módozatok egyre nagyobb állandó és kisebb határköltséggel járnak együtt. Emellett multinomiális és ordered (rendezett) logit modelleket is becsülnek és olyan eredményeket kapunak a teljes tényezőtermelékenységre és innovativitásra vonatkozóan, amelyek összhangban vannak ezzel az önszelekciós modellel.

A szerzők kutatásaik alapján háromféle “klasztert” azonosítanak a nemzetköziesedési módok között: a közvetett exportőrök és a nem exportálók hasonlítanak egymáshoz, a közvetlen exportőrök és a termelésüket kiszervezők alkotják a második klasztert, míg a szolgáltatási és termelési FDI a két legnagyobb beruházást megkívánó nemzetköziesedési mód.