A „Vállalati stratégia és versenyképesség” kutatócsoport a MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézetben működik az MTA „Lendület” pályázatának támogatásával. A kutatócsoport célja a vállalatok, iparágak és a gazdaság teljesítményét és versenyképességét meghatározó tényezők elemzése. A kutatás összekapcsolja a vállalatok tevékenységének empirikus elemzését a gazdaság egészének viselkedését leíró elméleti modellekkel.

A vállalati döntések közül elsősorban a vállalatok árazási, termelési és külkereskedelmi döntéseit vizsgáljuk. A kutatás fő célja annak megértése, hogyan befolyásolják ezeket a vállalati döntéseket a technológiai, földrajzi és gazdaságpolitikai feltételek, illetve az, hogy mindez hogyan határozza meg a vállalatok termelékenységét, innovációs teljesítményét, növekedését vagy nyereségességét. A kutatás elméleti keretét elsősorban a külkereskedelem-elmélet, a piacszerkezetek elmélete illetve a növekedéselméletek adják, de célunk az is, hogy kiegészítsük ezeket a megközelítéseket az üzleti tudományok módszereivel.

A munka fontos eleme az adatok gyűjtése, leírása és az adatbázisok fejlesztése. A kutatócsoport olyan adatbázisokat állít össze, amelyek egyszerre tartalmazzák információkat a vállalatok erőforrásairól, stratégiájáról, termelékenységéről és versenyképességének más dimenzióiról. Terveink az adatbázis fontos része lesz egy olyan vállalati felmérés, amely a vállalati döntéshozóktól kapott információkkal egészíti ki a rendelkezésre álló mennyiségi információkat.