A VSVK kutatóinak tanulmánya a 2018. évi országjelentésben

Az elmúlt héten jelentek meg az Európai Bizottság 2018. évi országjelentései. A Magyarországra vonatkozó jelentés egyik háttérelemzésének alapját a Muraközy Balázs, Bisztray Márta és Reizer Balázs által írt Productivity differences in Hungary and Mechanisms of TFP-growth Slowdown [Termelékenységi különbségek Magyarországon és a teljes tényezőtermelékenység növekedésének lassulását előidéző mechanizmusok] című Európai Bizottságnak írt jelentéstervezet képezi.
A háttérelemzés a vállalatközi termelékenységi különbségeinek és a gazdaság dualitásának hatásait elemzi az elmúlt évtized lassú termelékenységnövekedésére vonatkozóan Magyarországon. Muraközy és szerzőtársai tanulmánya alapján az ágazaton belüli nagy és tartós termelékenységi különbségek két módon magyarázhatják az alacsony összesített termelékenység-növekedést. Egyfelől arról lehet szó, hogy az alacsony termelékenységű vállalkozások nem modernizálják technológiájukat annak érdekében, hogy felzárkózzanak termelékenyebb versenytársaikhoz. Másfelől, a tartós különbségek azt is jelenthetik, hogy a gazdasági környezet nem segíti elő a források hatékonyabb vállalkozásokhoz való újrafelosztását.
Mindezek alapján, ahogy arra a tanulmány is rámutat, az ágazaton belüli jelentős termelékenységi heterogenitás arra utal, hogy a termelékenység növekedését és a források ágazaton belüli újrafelosztását támogató szakpolitikák hatékonyabbak lehetnek az ágazatközi újrafelosztásra irányuló szakpolitikáknál.

Az Euróoai Bizottság 2018. évi országjelentései itt érhetőek el.